Μέλη Κυ.Σ.Ε


Εγγραφή Μελών στο ΚΥ.Σ.Ε

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Κυπριακού Συνδέσμου Εγκληματολογίας, Τακτικά Μέλη  μπορούν να γίνουν άτομα που είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού τίτλου στην Εγκληματολογία, Ποινική Δικαιοσύνη, Δικανική/Δικαστική Ψυχολογία, Ποινικό Δίκαιο, Αστυνομικές Σπουδές και σε άλλα συναφή γνωστικά αντικείμενα.  Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν και άτομα που εργάζονται ή εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα, στο δημόσιο, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή ως ερευνητές σε τομείς συναφείς με την Εγκληματολογία (για παράδειγμα Πανεπιστήμια, Νομική Υπηρεσία, Αστυνομία, Φυλακές, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Αντιναρκωτικό Συμβούλιο, Ποινικό Δίκαιο και Ποινικές Επιστήμες).

Φοιτητές που παρακολουθούν σπουδές συναφείς με την Εγκληματολογία και άτομα που επιθυμούν να προωθήσουν τις επιδιώξεις και τους σκοπούς του Συνδέσμου, μπορούν να εγγαφούν ως Συνεργαζόμενα Μέλη.

 

Οφέλη Εγγραφής Μελών

  • Ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • Συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας
  • Πρόσβαση σε έρευνες, εκδόσεις, μελέτες, συνέδρια
  • Δυνατότητα για δωρεάν συμμετοχές ή/και χαμηλότερες τιμές σε εκδηλώσεις και συνέδρια που διοργανώνει ο Σύνδεσμος
  • Δωρεάν υποβολή άρθρων στις εκδόσεις του Συνδέσμου (για παράδειγμα στο περιοδικό που εκδίδει ο Σύνδεσμος)
  • Δικτύωση με άλλους επαγγελματίες στο χώρο και ευκαιρίες για γνωριμία με διακεκριμένους Ακαδημαϊκούς
  • Βραβεία και διακρίσεις
  • Προώθηση του τομέα των Ποινικών Επιστημών

 

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

Για να γίνει κάποιος μέλος πρέπει να υποβάλει αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο contact@criminologycyprus.org . Το σχετικό έντυπο μπορείτε να το βρείτε ΕΔΩ. Κατά την υποβολή της αίτησης είναι σημαντικό να διαβάσετε και να κατανοήσετε τις πιο κάτω βασικές προυποθέσεις.

 

Διαδικασία Εξέτασης Αιτήσεων

1) Ενημέρωση και κατανόηση

Ενημέρωση σχετικά με τους σκοπούς και το όραμα του Συνδέσμου μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας.  Είναι σημαντικό να ενημερωθείτε μέσω της ιστοσελίδας για τη δράση μας και να σκεφτείτε πώς μπορείτε να συμβάλετε στο έργο του Συνδέσμου.  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία μέσω του σχετικού συνδέσμου στην ιστοσελίδα.

 

2) Υποβολή αίτησης

Συμπληρώστε το σχετικό έντυπο εγγραφής μελών, στη συνέχεια σκανάρετε το και ακολούθως αποστείλετε το μαζί με αντίτυπα των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών  επαγγελματικών προσόντων σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@criminologycyprus.org

 

3) Αξιολόγηση αίτησης και ολοκλήρωση διαδικασίας

Αφού αποστείλετε την αίτηση σας, αυτή θα παραληφθεί από την εκτελεστική γραμματεία και θα διαβιβαστεί σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.   Το Δ.Σ. θα αξιολογήσει την αίτηση και στη συνέχεια η γραμματεία θα επικοινωνήσει με το υποψήφιο μέλος. Η επικοινωνία έχει ως σκοπό την γνωριμία, την ανταλλαγή απόψεων, τη διευκρίνιση τυχών αποριών και την ενημέρωση για το αποτέλεσμα της αίτησης.

 

4) Τέλος εγγραφής και ετήσιο ποσό συνδρομής μελών

Το τέλος εγγραφής είναι 20 ευρώ και η ετήσια συνδρομή μελών επίσης 20 ευρώ.

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ